Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

5. června 2012

Věc F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky přiznání – Odečtení příspěvku téže povahy obdrženého z jiných zdrojů“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se E. Chatzidoukakis domáhá zejména zrušení rozhodnutí Komise ze dne 26. února 2010 o snížení přiznaného příspěvku na vzdělání a o srážce přeplatku vyplývajícímu z výplatních pásek, a to vzhledem k tomu, že jeho syn pobírá peněžité dávky poskytované členským státem ve formě stipendia

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Efstratiovi Chatzidoukakisovi se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

Shrnutí

Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky pro použití pravidla o vyloučení souběhu stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu v případě vyplácení přídavků téže povahy z jiných zdrojů – Použití na lucemburskou peněžitou dávku určenou studentům – Přípustnost

[Služební řád, čl. 67 odst. 1 písm. c) a odst. 2]

Pouze přídavky, které jsou srovnatelné a jejichž účel je tentýž, jsou „téže povahy“ ve smyslu pravidla o vyloučení souběhu stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu ve věci rodinných přídavků. Rozhodujícím kritériem při kvalifikaci přídavku téže povahy je kritérium účelu dotčených přídavků.

V tomto ohledu, příspěvek na vzdělání stanovený v čl. 67 odst. 1 písm. c) služebního řádu a lucemburská peněžitá dávka poskytovaná ve formě stipendií a půjček, jejímž cílem je poskytovat studentům finanční podporu, jež jim má umožnit financovat jejich náklady na studium a potřeby po dobu studií, mají podobný účel v tom, že mají za cíl finančně přispívat na školné dítěte vyživovaného úředníkem.

Tento závěr není vyvrácen skutečností, že příjemci těchto dvou dávek nejsou stejné osoby. Skutečnost, že dávka stanovená služebním řádem je přiznávána úředníkovi, zatímco vnitrostátní dávku pobírá dítě nebo je formálně přiznána tomuto dítěti, není rozhodující pro posouzení toho, zda jsou tyto dávky téže povahy ve smyslu čl. 67 odst. 2 služebního řádu. Rozhodující není ani skutečnost, že dávka stanovená služebním řádem je doplňkem platu úředníka a je tak spojena s pracovním poměrem, na rozdíl od lucemburské peněžité dávky, která je vyplácena dítěti.

(viz body 29, 31, 32, 37 a 38)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. října 1977, Gelders-Deboeck v. Komise, 106/76, bod 16; 13. října 1977, Emer-van den Branden v. Komise, 14/77, bod 15; 18. prosince 2007, Weiβenfels v. Parlament, C‑135/06 P, bod 89

Soud prvního stupně: 10. května 1990, Sens v. Komise, T‑117/89, bod 14; 11. června 1996, Pavan v. Parlament, T‑147/95, bod 41

Soud pro veřejnou službu: 13. února 2007, Guarneri v. Komise, F‑62/06, body 39, 40 a 42