Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2012. június 5.

F‑84/10. sz. ügy

Efstratios Chatzidoukakis

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Iskoláztatási támogatás – A biztosítás feltételei – A máshonnan származó, hasonló jellegű támogatás levonása”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben E. Chatzidoukakis többek között a Bizottság 2010. február 26‑án hozott határozatának megsemmisítését kéri, amely a felperes számára nyújtott iskoláztatási támogatás csökkentésére, és az illetményelszámolásaiban a túlfizetés amiatt történő levonására vonatkozik, hogy a felperes fia valamely tagállamtól ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli támogatásban részesül.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a Bizottság költségeinek viselésére.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Iskoláztatási támogatás – A tisztviselők személyzeti szabályzata 67. cikkének (2) bekezdésében előírt, a támogatások halmozását tiltó szabály alkalmazási feltételei máshonnan származó, hasonló jellegű támogatások fizetése esetén – A diákoknak szánt luxemburgi pénzbeli támogatásra történő alkalmazás – Megengedhetőség

(Személyzeti szabályzat, 67. cikk, (1) bekezdés, c) pont, és (2) bekezdés)


A családi támogatások terén kizárólag az összehasonlítható és azonos célt szolgáló támogatások minősülnek a személyzeti szabályzat 67. cikke (2) bekezdésében előírt halmozást tiltó szabály értelmében hasonló jellegűnek. A támogatások hasonló jellegűnek minősítésénél a döntő szempont a szóban forgó támogatás nyújtásának célja.

Ebben a tekintetben a személyzeti szabályzat 67. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskoláztatási támogatásnak, és az ösztöndíj és kölcsönök formájában nyújtott luxemburgi pénzbeli támogatásnak – amely utóbbinak az a célja, hogy a hallgatóknak olyan pénzbeli segítséget nyújtson, amely lehetővé teszi számukra a tanulmányaik folytatása keretében a tanulmányi költségeik és létfenntartásuk fedezését – hasonló a céljuk, amennyiben azok a tisztviselő által eltartott gyermek iskoláztatási költségeihez járulnak hozzá.

Ezt a következtetést nem cáfolhatja az a körülmény, hogy a két támogatásnak nem azonosak kedvezményezettjei. Annak értékelése során ugyanis, hogy ezek a támogatások hasonló jellegűek‑e a személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdése értelmében, nem meghatározó az a tény, hogy személyzeti szabályzat szerinti támogatást a tisztviselőnek nyújtják, míg a nemzeti támogatást a gyermek kapja, illetve arra formálisan a gyermek jogosult. Az a tény sem meghatározó, hogy a személyzeti szabályzat szerinti támogatás a tisztviselő illetményét egészíti ki, az tehát a foglalkoztatási viszonyhoz kapcsolódik, ellentétben a luxemburgi pénzbeli támogatással, amelyet a gyermeknek fizetnek.

(lásd a 29., 31., 32., 37. és 38. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 106/76. sz., Gelders‑Deboeck kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének 16. pontja; 14/77. sz., Emer‑van den Branden kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének 15. pontja; C‑135/06. P. sz., Weißenfels kontra Parlament ügyben 2007. december 18‑án hozott ítéletének 89. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑117/89. sz., Sens kontra Bizottság ügyben 1990. május 10‑én hozott ítéletének 14. pontja; T‑147/95. sz., Pavan kontra Parlament ügyben 1996. június 11‑én hozott ítéletének 41. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑62/06. sz., Guarneri kontra Bizottság ügyben 2007. február 13‑án hozott ítéletének 39., 40. és 42. pontja.