Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 22. septembrī - Nolin/Komisija

(lieta F-82/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Nolin (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāja atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Prasītājas prasījumi:

atcelt paziņojumu par prasītāja atalgojumu RG 2009, kā arī viņa paziņojumu par atalgojumu 01/2010;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________