Language of document :

Žaloba podaná 22. septembra 2010 - Nolin/Komisia

(vec F-82/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel Nolin (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatnej pásky o úprave mesačných platov žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a jeho výplatnej pásky 01/2010 vydaných v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť výplatné pásky žalobcu RG/2009 a výplatnú pásku 01/2010,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________