Language of document :

Talan väckt den 23 september 2010 - Giannakouris mot kommissionen

(Mål F-83/10)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att sätta ned utbildningstillägget till sökanden på grund av att dennes dotter erhåller ekonomiskt stöd från en medlemsstat i form av ett studiebidrag och ett lån.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara (1) det beslut att sätta ned utbildningstillägget till sökanden som framgår av lönebeskedet för februari 2010, samt lönebeskedet i sig i den del utbildningstillägget delvis nedsätts, (2) kommissionens beslut av den 26 februari 2010 om nedsättning av utbildningstillägget till sökanden och att ett belopp på 770,85 euro skulle dras av från detta tillägg, (3) lönebeskedet för mars 2010, genom vilket utbildningstillägget till sökanden sattes ned och ett belopp på 770,85 euro drogs av retroaktivt, (4) lönebeskeden för perioden april-augusti 2010 i den del dessa innebar en nedsättning av utbildningstillägget, och (5) kommissionens beslut av den 9 juli 2010 i vilket sökandens klagan uttryckligen avslogs,

till sökanden betala, med ränta, de belopp som innehållits, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________