Language of document :

Жалба, подадена на 23 септември 2010 г. - Chatzidoukakis/Комисия

(Дело F-84/10)

Език на производството: гръцки

Страни

Жалбоподател: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Люксембург) (представител: V. Christianos, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията да намали предоставената на жалбоподателя надбавка за обучение поради това, че неговият син получава финансова помощ от държава членка под формата на стипендия и заем.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени: 1) решението за намаляване на изплащаната на жалбоподателя "надбавка за обучение", което следва от фиша за заплата за февруари 2010 г., както и въпросният фиш за заплата, доколкото намалява отчасти "надбавката за обучение"; 2) решението на Комисията от 26 февруари 2010 г. относно намаляването на изплащаната на жалбоподателя "надбавка за обучение" и удържането на сумата от 375 EUR от тази надбавка, която удръжка се съдържа във фиша за заплата за март 2010 г.; 3) фишът за заплата за март 2010 г., в който се намалява изплащаната на жалбоподателя "надбавка за обучение" и се удържа с обратно действие сумата от 375 EUR; 4) фишовете за заплата за месеците април-август 2010 г., доколкото съдържат частично намаление на "надбавката за обучение"; 5) решението на Комисията от 9 юли 2010 г., с което изрично се отхвърля жалбата;

Да се възстановят на жалбоподателя всички удържани суми заедно с лихвите;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________