Language of document :

Beroep ingesteld op 24 september 2010 - Praskevicius / Parlement

(Zaak F-81/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Vidas Praskevicius (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 zijn bevorderd tot de rang AD 6 en verzoek om vergoeding van de geleden immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 21 juni 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

het op 2 december 2009 ter kennis gebrachte besluit van het TABG van 24 november 2009 om verzoeker niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de bevorderingsronde 2009 tot de rang AD 6 zijn bevorderd, nietig verklaren;

het TABG wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten en met name de indeling in de rang AD 6 alsmede de terugwerkende kracht van de bevordering tot de rang AD 6 tot de datum waarop deze had moeten plaatsvinden, namelijk 1 januari 2009;

verzoeker een vergoeding van 500 EUR toekennen voor de geleden immateriële schade;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten.

____________