Language of document :

Beroep ingesteld op 16 mei 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-46/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek van DG DEVCO om verzoeker aan te stellen als arbeidscontractant van de functiegroep II en verzoek om vergoeding van de geleden materiële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de Commissie, in haar hoedanigheid van TAOBG, van 4 oktober 2012 om verzoeker niet aan te werven als arbeidscontractant voor hulptaken van de functiegroep II;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TAOBG van 7 februari 2013 tot afwijzing van verzoekers klacht van 19 oktober 2012;

vergoeding van verzoekers materiële schade;

toekenning van het ex aequo et bono en voorlopig op 50 000 EUR vastgesteld bedrag ter vergoeding van de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.