Language of document :

17. mail 2013 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-47/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus mitte kanda hagejat 2012. aasta edutamise raames palgaastmele AD edutatud ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu peasekretariaadi 20. juuli 2012. aasta otsus nr 63/12, mis käsitleb 2012. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekirja, milles hageja nime ei ole, ja nõue tühistada edutamiseks pädeva asutuse 11. veebruari 2011. aasta otsus;

mõista kostjalt välja viivitusintress ja tasandusintress määraga 6,75% tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest;

mõista kohtukulud välja nõukogult.