Language of document :

2013. május 15-én benyújtott kereset – ZZ és társai kontra EBB

(F-45/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: ZZ és társai (képviselő: L. Levi)

Alperes: Európai Beruházási Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az illetmény-elszámolásokban szereplő azon határozatok megsemmisítése, amelyek értelmében a teljes személyi állományra alkalmazni kell az Európai Beruházási Banknak a bérfejlesztés 2,3%-ra korlátozásáról szóló általános hatályú határozatát, továbbá az 1–3%-os jövedelemveszteséget eredményező érdemtáblázatról szóló határozat megsemmisítése, valamint az intézménynek az illetménykülönbözet és kártérítés megfizetésére kötelezése iránti utólagos kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg azon határozatokat, amelyek értelmében a felperesekre alkalmazni kell az Európai Beruházási Bank igazgatótanácsának 2012. december 18-i, a bérfejlesztés 2,3%-ra korlátozásáról szóló határozatát és az Európai Beruházási Bank igazgatási bizottságának 2013. január 29-i, 1–3%-os jövedelemveszteséget eredményező érdemtáblázatról szóló határozatát, amely határozatokat a felperesek szerint a 2013 áprilisi illetményelszámolások tartalmazzák, valamint ugyanezen részükben semmisítse meg a későbbi illetményelszámolásokban szereplő összes határozatot, amennyiben pedig szükséges, semmisítse meg azt a tájékoztató feljegyzést, amelyek az alperes 2013. február 5-én intézett a felperesekhez;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az EBB igazgatótanácsának a fent hivatkozott 2012. december 18-i és az EBB igazgatási bizottságának a fent hivatkozott 2013. január 29-i határozatából eredő, a „4-3-2-1-0” érdemtáblázat és az „5-4-3-1-0” „kezdő” érdemtáblázat alkalmazásához viszonyított, illetve másodlagosan, az „A” minősítést szerzett felperesek vonatkozásában a 3-2-1-0-0 érdemtáblázat alkalmazásához viszonyított, a „kezdő” táblázatba tartozó felperesek vonatkozásában pedig a kezdő „4-3-2-0-0” kezdő táblázathoz viszonyított illetménykülönbözet megfizetésére; e különbözet összegét 2013. április 12-től kezdődően, minden hónap 12-én növelje késedelmi kamatokkal az összeg teljes megfizetéséig, amely kamat mértékét az EKB által használt kamatlábat 3 ponttal meghaladó szinten rögzítse;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a vásárlóerő csökkenése miatt keletkezett kár megtérítésére, amely kár mértékét méltányosan és ideiglenesen az egyes felperesek havi illetményének 1,5%-ára becsülik;

az EBB-t kötelezze a költségek viselésére.