Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2013 – ZZ mot rådet

(Mål F-49/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna T. Bontinck och A. Guillerme)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte beakta sökandens ansökan om en ledig tjänst vid rådet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 17 januari 2013 genom vilket Service de mobilité vid SGC slog fast att den inte skulle beakta sökandens ansökan om tjänsten 2244 DGA 2A, ett beslut som service de mobilité efter sökandens klagomål fastställde genom beslut av den 12 februari 2013, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.