Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. října 2013 – Moragrega Arroyo v. Rada

(Věc F-49/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 215, 27.7.2013, s. 20.