Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad – Sofia (Bulharsko) dne 15. listopadu 2020 – trestní řízení proti VD

(Věc C-654/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Apelativen sad – Sofia

Účastník původního trestního řízení

VD

Předběžné otázky

Brání zásada zákonnosti trestných činů a trestů vnitrostátnímu ustanovení, které za stejný skutek, totiž řízení motorového vozidla během výkonu donucovacího správního opatření v podobě pozastavení řidičského oprávnění, stanoví současně odpovědnost za správní delikt a trestněprávní odpovědnost, aniž by stanovilo kritéria umožňující objektivní rozlišení těchto dvou druhů odpovědnosti?

V případě záporné odpovědi Soudního dvora Evropské unie na první otázku: Jaké pravomoci má vnitrostátní soud, aby zajistil účinné uplatňování zásad práva Evropské unie?

Je trest odnětí svobody v trvání až tří let a peněžitý trest ve výši 200 až 1 000 leva (BGN) za trestný čin řízení motorového vozidla během výkonu donucovacího správního opatření v podobě pozastavení řidičského oprávnění přiměřený ve smyslu čl. 49 odst. 3 Listiny základních práv Evropské unie?

____________