Language of document :

Az Apelativen sad Sofia (Bulgária) által 2020. november 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VD elleni büntetőeljárás

(C-654/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Apelativen sad Sofia

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

VD

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a bűncselekmények és büntetések törvényességének elvével az a nemzeti szabályozás, amely ugyanazon cselekményért, nevezetesen a vezetői engedély felfüggesztése formájában alkalmazott közigazgatási kényszerintézkedés végrehajtásának időtartama alatt történő gépjárművezetésért egyidejűleg közigazgatási és büntetőjogi felelősséget ír elő anélkül, hogy rendelkezésre állnának olyan kritériumok, amelyek lehetővé tennék a kétféle felelősség objektív módon történő elhatárolását?

Amennyiben az Európai Unió Bírósága az első kérdésre nemleges választ ad: Milyen hatáskörei vannak a nemzeti bíróságnak, hogy biztosítsa az Európai Unió jogelveinek hatékony alkalmazását?

Arányos-e az Európai Unió Alapjogi Chartája 49. cikkének (3) bekezdése értelmében a vezetői engedély felfüggesztése formájában alkalmazott közigazgatási kényszerintézkedés végrehajtásának időtartama alatt történő gépjárművezetés bűncselekményének három évig terjedő szabadságvesztéssel és 200 levától (BGN) 1000 BGN-ig terjedő pénzbüntetéssel történő büntetése?

____________