Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Apelativen sad Sofia (Bolgarija) 15. novembra 2020 – kazenski postopek zoper VD

(Zadeva C-654/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Apelativen sad Sofia

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

VD

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali načelo zakonitosti kaznivih dejanj in kazni nasprotuje nacionalni ureditvi, ki za eno in isto dejanje, in sicer vožnjo motornega vozila med prestajanjem prisilnega upravnega ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, hkrati določa upravnopravno in kazensko odgovornost, ne da bi obstajala merila, na podlagi katerih bi bilo mogoče objektivno razmejiti ti vrsti odgovornosti?

2. Če je odgovor Sodišča Evropske unije na prvo vprašanje nikalen: katere pristojnosti za zagotovitev učinkovite uporabe pravnih načel Evropske unije ima nacionalno sodišče?

3. Ali je kaznovanje s kaznijo zapora do treh let in denarno kaznijo od 200 do 1000 levov (BGN) za kaznivo dejanje vožnje motornega vozila med prestajanjem prisilnega upravnega ukrepa začasnega odvzema vozniškega dovoljenja sorazmerno v smislu člena 49(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah?

____________