Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Frankrig) den 28. november 2013 – Ministre de l’Économie et des Finances mod Gérard de Ruyter

(Sag C-623/13)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Ministre de l’Économie et des Finances

Sagsøgt: Gérard de Ruyter

Præjudicielt spørgsmål

Har skatteopkrævninger af indtægter af formue, såsom det socialsikringsbidrag, der beregnes af indtægter af formue, bidraget til dækning af underskuddet på de sociale sikringsordninger, der beregnes af samme indtægter, det sociale bidrag på 2% og det supplerende bidrag hertil, alene af den grund, at de bidrager til finansieringen af obligatoriske franske socialsikringsordninger, en direkte og relevant sammenhæng med visse af de sociale sikringsgrene, der er opregnet i artikel 4 i [Rådets] forordning [(EØF) nr. 1408/71] af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet 1 , og falder de således ind under denne forordnings anvendelsesområde?

____________

____________

1     EFT 1971 II, s. 366.