Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. veljače 2015. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Conseil d'État - Francuska) – Ministre de l'Économie et des Finances protiv Gérard de Ruyter

(predmet C-623/13)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Uredba (EEZ) br. 1408/71 – Članak 4. – Materijalno područje primjene – Davanja iz dohodaka od imovine – Opći socijalni doprinos – Doprinos za podmirenje socijalnog duga – Socijalno davanje – Dodatni doprinos uz socijalno davanje – Sudjelovanje u financiranju obveznih sustava socijalne sigurnosti – Izravna i dovoljno značajna veza s određenim granama socijalne sigurnosti)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil d'État

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ministre de l'Économie et des Finances

Tuženik: Gérard de Ruyter

Izreka

Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice, u verziji koja je izmijenjena i ažurirana Uredbom Vijeća (EZ) br. 118/97 od 2. prosinca 1996., kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 1606/98 od 29. lipnja 1998., treba tumačiti u smislu da su davanja iz dohodaka na imovinu poput onih o kojima je riječ u glavnom postupku, kada se njima sudjeluje u financiranju obveznih sustava socijalne sigurnosti, u izravnoj i značajnoj vezi s određenim granama socijalne sigurnosti koje su navedene u članku 4. te Uredbe br. 1408/71, i da su prema tome obuhvaćena područjem primjene spomenute uredbe, premda su ta davanja obračunata na temelju dohodaka od imovine poreznih obveznika, neovisno o tome obavljaju li oni profesionalnu djelatnost.