Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2015. február 26-i ítélete (a Conseil d'État [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Ministre de l’Économie et des Finances kontra Gérard de Ruyter

(C-623/13. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szociális biztonság –1408/71/EGK rendelet – 4. cikk – Tárgyi hatály – Tőkejövedelmekre vonatkozó levonások – Általános szociális hozzájárulás – A társadalombiztosítási tartozások kiegyenlítésére szolgáló hozzájárulás – Szociális levonás – A szociális levonáshoz kapcsolódó kiegészítő járulék – A kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozásához való hozzájárulás – A bizonyos szociális biztonsági ágakkal fennálló közvetlen és elegendően releváns kapcsolat)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministre de l’Économie et des Finances

Alperes: Gérard de Ruyter

Rendelkező rész

Az 1998. június 4-i 1223/98/EK tanácsi rendelettel módosított, az 1996. december 2-i 118/97/EK tanácsi rendelettel módosított és naprakésszé tett, a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a tőkejövedelmekre vonatkozó olyan levonások, mint az alapügyben szóban forgó levonások, ha azok a kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozását szolgálják, közvetlen és releváns kapcsolatban vannak az 1408/71 rendelet 4. cikkében felsorolt bizonyos szociális biztonsági ágakkal, és így az említett rendelet hatálya alá tartoznak, még akkor is, ha e levonásokat kizárólag az adóalanyok tőkejövedelme alapján állapítják meg, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak folytatnak-e bármilyen kereső tevékenységet.