Language of document : ECLI:EU:C:2015:123

Predmet C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

protiv

Gérarda de Ruytera

(zahtjev za prethodnu odluku

koji je uputio Conseil d’État (Francuska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Socijalna sigurnost – Uredba (EEZ) br. 1408/71 – Članak 4. – Materijalno područje primjene – Davanja iz dohodaka od imovine – Opći socijalni doprinos – Doprinos za podmirenje socijalnog duga – Socijalno davanje – Dodatni doprinos uz socijalno davanje – Sudjelovanje u financiranju obveznih sustava socijalne sigurnosti – Izravna i dovoljno značajna veza s određenim granama socijalne sigurnosti“

Sažetak – Presuda Suda (prvo vijeće) od 26. veljače 2015.

Socijalna sigurnost – Radnici migranti – Uredba br. 1408/71 – Materijalno područje primjene – Davanja iz dohodaka od imovine – Sudjelovanje u financiranju obveznih sustava socijalne sigurnosti – Uključenost – Profesionalna djelatnost poreznih obveznika – Nepostojanje utjecaja

(Uredba Vijeća br. 1408/71, kako je izmijenjena uredbama br. 118/97 i br. 1606/98, čl. 4.)

Uredbu br. 1408/71, u verziji koja je izmijenjena i ažurirana Uredbom br. 118/97, kako je izmijenjena Uredbom br. 1606/98, treba tumačiti u smislu da su davanja iz dohodaka na imovinu, kada se njima sudjeluje u financiranju obveznih sustava socijalne sigurnosti, u izravnoj i značajnoj vezi s određenim granama socijalne sigurnosti koje su navedene u članku 4. Uredbe br. 1408/71, i da su prema tome obuhvaćena područjem primjene spomenute uredbe, premda su ta davanja obračunana na temelju dohodaka od imovine poreznih obveznika, neovisno o tome obavljaju li oni profesionalnu djelatnost.

(t. 42. i izreka)