Language of document : ECLI:EU:C:2015:123

C‑623/13. sz. ügy

Ministre de l’Économie et des Finances

kontra

Gérard de Ruyter

(a Conseil d’État [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Szociális biztonság – 1408/71/EGK rendelet – 4. cikk – Tárgyi hatály – Tőkejövedelmekre vonatkozó levonások – Általános szociális hozzájárulás – A társadalombiztosítási tartozások kiegyenlítésére szolgáló hozzájárulás – Szociális levonás – A szociális levonáshoz kapcsolódó kiegészítő járulék – A kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozásához való hozzájárulás – A bizonyos szociális biztonsági ágakkal fennálló közvetlen és elegendően releváns kapcsolat”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (első tanács), 2015. február 26.

Szociális biztonság – Migráns munkavállalók – 1408/71 rendelet – Tárgyi hatály – Tőkejövedelmekre vonatkozó levonások – A kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozásához való hozzájárulás – Bennfoglaltság – Az adóalanyok kereső tevékenysége – Hatás hiánya

(A 118/97 rendelettel és az 1606/98 rendelettel módosított 1408/71 tanácsi rendelet, 4. cikk)

Az 1606/98 rendelettel módosított, a 118/97 rendelettel módosított és naprakésszé tett 1408/71 rendeletet úgy kell értelmezni, hogy a tőkejövedelmekre vonatkozó levonások, ha azok a kötelező szociális biztonsági rendszerek finanszírozását szolgálják, közvetlen és releváns kapcsolatban vannak az 1408/71 rendelet 4. cikkében felsorolt bizonyos szociális biztonsági ágakkal, és így az említett rendelet hatálya alá tartoznak, még akkor is, ha e levonásokat az adóalanyok tőkejövedelme alapján állapítják meg, függetlenül attól, hogy ez utóbbiak folytatnak‑e bármilyen kereső tevékenységet.

(vö. 42. pont és a rendelkező rész)