Language of document : ECLI:EU:C:2015:123

Zadeva C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

proti

Gérardu de Ruyterju

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Conseil d’État (Francija))

„Predhodno odločanje – Socialna varnost – Uredba (EGS) št. 1408/71 – Člen 4 – Stvarno področje uporabe – Dajatev na dohodke od premoženja – Splošni socialni prispevek – Prispevek za vračilo socialnega dolga – Socialna dajatev – Dodaten prispevek k socialni dajatvi – Prispevek k financiranju obveznih sistemov socialne varnosti – Neposredna in dovolj upoštevna zveza z nekaterimi področji socialne varnosti“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 26. februarja 2015

Socialna varnost – Delavci migranti – Uredba (EGS) št. 1408/71 – Stvarno področje uporabe – Dajatev na dohodke od premoženja – Prispevek k financiranju obveznih sistemov socialne varnosti – Vključitev – Poklicna dejavnost zavezancev – Nevplivanje

(Uredba Sveta št. 1408/71, kakor je bila spremenjena z uredbama št. 118/97 in št. 1606/98, člen 4)

Uredbo št. 1408/71 v različici po spremembi in posodobitvi z Uredbo št. 118/97, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1606/98, je treba razlagati tako, da imajo dajatve od dohodkov od premoženja, kadar prispevajo k financiranju obveznih sistemov socialne varnosti, neposredno in upoštevno zvezo z nekaterimi področji socialne varnosti, ki so našteta v členu 4 te uredbe št. 1408/71 in zato spadajo na področje uporabe te uredbe, čeprav so te dajatve odmerjene od dohodkov zavezancev od premoženja ne glede na njihovo opravljanje kakršne koli poklicne dejavnosti.

(Glej točko 42 in izrek.)