Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Saarbrücken (Germania) la 23 martie 2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG

(Cauza C-183/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Saarbrücken

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Pârâtă: Globus Holding GmbH & Co. KG

Întrebarea preliminară

Dreptul Uniunii, în special în ceea ce privește Directiva (Directivele) privind mărcile, și anume Directiva 2008/95/CE1 , în special articolul 12, și, respectiv, Directiva (UE) 2015/24362 , în special articolele 16, 17 și 19, trebuie interpretat în sensul că efectul util al acestor norme se opune unei interpretări a dreptului procedural național

care, în cadrul unei proceduri civile în radierea unei mărci naționale înregistrate pe motiv de decădere pentru neutilizare, îi impune reclamantului o obligație de prezentare a faptelor distinctă de sarcina probei și

care, în cadrul acestei obligații de prezentare a faptelor, îi impune reclamantului

(a)    să prezinte în mod detaliat neutilizarea mărcii de către pârât în cadrul unei astfel de proceduri, în măsura în care acest lucru îi este posibil, și

(b)    în acest scop, să efectueze propria cercetare pe piață, adecvată cererii de radiere și caracterului individual al mărcii în cauză?

____________

1 Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1).