Language of document :

2020 m. gruodžio 30 d. Consiglio di Stato (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Comune di Lerici / Provincia di La Spezia

(Byla C-719/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Consiglio di Stato

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Comune di Lerici

Kita apeliacinio proceso šalis: Provincia di La Spezia

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2014 m. vasario 26 d. Direktyvos 2014/24/ES1 12 straipsnį draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriuose nustatomas bendrovių, teikiančių ekonominius interesus tenkinančias vietos viešąsias paslaugas, jungimas, kuriam įvykus po pagal skaidrias procedūras įvykdytų verslo sandorių (įskaitant susijungimą ar įsigijimą) pradinį koncesininką pakeitęs ekonominės veiklos vykdytojas toliau administruoja paslaugų teikimą iki numatyto termino pabaigos, tuo atveju, kai:

(a) pradinis koncesininkas yra bendrovė, su kuria sudaryta sutartis in house sąlygomis, remiantis bendra panašia kontrole;

(b) pradinį koncesininką pakeitęs ekonominės veiklos vykdytojas atrinktas surengus viešąjį konkursą;

(c) po verslo jungimo reikalavimai, susiję su bendra panašia kontrole, nebetenkinami kai kurių vietos savivaldos institucijų, kurios iš pradžių sudarė nagrinėjamų paslaugų teikimo sutartį, atžvilgiu?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L94, 2014, p. 65).