Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Verwaltungsgericht Cottbus (Γερμανία) στις 24 Δεκεμβρίου 2020 – RO, νομίμως εκπροσωπούμενη, κατά Bundesrepublik Deutschland

(Υπόθεση C-720/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Verwaltungsgericht Cottbus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: RO, νομίμως εκπροσωπούμενη

Καθής: Bundesrepublik Deutschland, εκπροσωπούμενη από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων

Προδικαστικά ερωτήματα

Επιβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη τον σκοπό του ενωσιακού δικαίου όσον αφορά την αποφυγή των δευτερογενών μετακινήσεων, καθώς και την εκφραζόμενη στον κανονισμό (ΕΕ) 604/20131 γενική αρχή της οικογενειακής ενότητας, η κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 3, του κανονισμού αυτού σε περίπτωση στην οποία ένα ανήλικο τέκνο και οι γονείς του υποβάλλουν εντός του ίδιου κράτους μέλους αιτήσεις διεθνούς προστασίας, οι γονείς όμως απολαύουν ήδη διεθνούς προστασίας εντός άλλου κράτους μέλους, ενώ το τέκνο είχε γεννηθεί στο κράτος μέλος στο οποίο υπέβαλε την αίτηση διεθνούς προστασίας;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα αυτό, πρέπει να μην εξεταστεί η αίτηση ασύλου του ανήλικου τέκνου σύμφωνα με τον κανονισμό 604/2013 και να εκδοθεί απόφαση μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι για την εξέταση της αιτήσεως του ανήλικου τέκνου για διεθνή προστασία υπεύθυνο είναι ενδεχομένως το κράτος μέλος στο οποίο οι γονείς του απολαύουν διεθνούς προστασίας;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ανωτέρω ερώτημα, είναι επίσης κατ’ αναλογία εφαρμοστέο το άρθρο 20, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013, καθόσον κατά τη δεύτερη περίοδο της παραγράφου αυτής παρέλκει η κίνηση χωριστής διαδικασίας αναδοχής ευθύνης για το μεταγενεστέρως γεννηθέν τέκνο, μολονότι τότε υφίσταται ο κίνδυνος το κράτος μέλος αναδοχής να μην έχει γνώση για την ύπαρξη καταστάσεως ενδεχόμενης αναδοχής για το ανήλικο τέκνο ή, σύμφωνα με τη διοικητική του πρακτική, να μη δέχεται κατ’ αναλογία εφαρμογή του άρθρου 20, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013 και, επομένως, να υφίσταται κίνδυνος να καταστεί το ανήλικο τέκνο αυτό «περιπλανώμενος πρόσφυγας» («refugee in orbit»);

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο και το τρίτο ερώτημα, μπορεί να θεωρηθεί απαράδεκτη αίτηση για διεθνή προστασία ανήλικου τέκνου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2013/32/ΕΕ2 , ακόμη και όταν παρέχεται διεθνής προστασία εντός άλλου κράτους μέλους όχι στο ίδιο το τέκνο αλλά στους γονείς του;

____________

1     Κανονισμός (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ 2013, L 180, σ. 31).

2     Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ 2013, L 180, σ. 60).