Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. prosinca 2020. uputio Nejvyšší správní soud (Češka Republika) – TanQuid Polska Sp. z o. o./Generální ředitelství cel

(predmet C-711/20)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Nejvyšší správní soud

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Tuženik: Generální ředitelství cel

Prethodna pitanja

Kreću li se proizvodi koji podliježu trošarinama unutar sustava odgode plaćanja trošarine u smislu članka 4. točke (c) Direktive Vijeća 92/12/EEZ1 u situaciji u kojoj je carinski ured države članice pristao na kretanje proizvodâ unutar sustava odgode plaćanja trošarine od trošarinskog skladišta do registriranog gospodarskog subjekta sa sjedištem u drugoj državi članici, a da pritom nisu objektivno ispunjeni uvjeti za kretanje proizvodâ unutar sustava odgode plaćanja trošarine jer je u naknadnom postupku dokazano da registrirani gospodarski subjekt nije znao za kretanje proizvodâ zbog prijevare trećih osoba?

Protivi li se pružanje jamstva za trošarine u smislu članka 15. stavka 3. Direktive Vijeća 92/12/EEZ koje je izdano u svrhu koja nije kretanje robe unutar sustava odgode plaćanja trošarina između trošarinskog skladišta i registriranog gospodarskog subjekta sa sjedištem u drugoj državi članici pravilnom početku kretanja unutar sustava odgode plaćanja trošarina, ako je pružanje jamstva navedeno u dokumentima koji prate kretanje proizvodâ unutar sustava odgode plaćanja trošarina do registriranog gospodarskog subjekta i potvrdilo ga je carinsko tijelo države članice?

____________

1 Direktiva Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama, te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda (SL 1992., L 76, str. 1.)