Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Polonia) la 18 decembrie 2020 – KL/X sp. z o.o.

(Cauza C-715/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Părțile din procedura principală

Reclamant: KL

Pârâtă: X sp. z o.o.

Întrebările preliminare

Articolul 1 din Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP1 , precum și clauzele 1 și 4 din acordul-cadru menționat trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care prevede obligația angajatorului de a motiva în scris decizia de reziliere a unui contract de muncă numai în cazul contractelor de muncă pe durată nedeterminată și care, astfel, supune legitimitatea motivului de reziliere a contractelor pe durată nedeterminată controlului jurisdicțional, fără a prevedea însă în sarcina angajatorului o astfel de obligație (și anume precizarea motivului de reziliere) în cazul contractelor de muncă pe durată determinată (cu consecința că numai chestiunea privind conformitatea declarației de reziliere cu dispozițiile privind rezilierea contractelor este supusă controlului jurisdicțional)?

Clauza 4 din acordul-cadru și principiul general de drept al Uniunii privind nediscriminarea (articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene) pot fi invocate de părți în cadrul unui litigiu între particulari și, în consecință, aceste dispoziții au efect orizontal?

____________

1 JO 199, L 175, p. 43, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 129.