Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) la 11 februarie 2021 – WY

(Cauza C-85/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Părțile din procedura principală

Reclamant: WY

Autoritate pârâtă: Steiermärkische Landesregierung

Întrebarea preliminară

Articolul 21 TFUE trebuie interpretat în sensul că, în cazul unei pierderi ex lege a cetățeniei, prevăzută de dreptul național, și, ulterior, al pierderii subsecvente a statutului de cetățean al Uniunii, această dispoziție trebuie să fie luată în considerare în cadrul examinării proporționalității de la caz la caz, în conformitate cu principiile stabilite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea din 12 martie 2019 în cauza 221/17, Tjebbes și alții1 , și poate constitui un obstacol în calea pierderii cetățeniei atunci când un resortisant a redobândit cetățenia anterioară printr-o declarație de reintegrare, iar pierderea iminentă a statutului de cetățean al Uniunii are consecințe importante asupra vieții sale familiale și profesionale?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.