Language of document :

2021 m. vasario 15 d. pareikštas ieškinys byloje Portugalija / Komisija

(Byla T-95/21)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Portugalijos Respublika (Lisabona, Portugalija), atstovaujama L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego ir A. M. Soares de Freitas, padedamų advokatų M. Gorjão-Henriques ir A. Saavedra

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

–    nurodyti prie bylos pridėti administracinės procedūros, kuriai pasibaigus priimtas ginčijamas sprendimas, dokumentus, kaip nurodyta šiame ieškinyje;

–    panaikinti 2020 gruodžio 4 d. Europos Komisijos sprendimo C(2020)8550 final, „dėl pagalbos schemos SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN), kurią Portugalija taikė Madeiros laisvajai zonai (ZFM) – III schema“ 1, taip pat 4 ir 6 straipsnius;

priteisti iš Europos Komisijos visas bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi septyniais pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas teisės klaida, nes dėl to, kad aptariama priemonė yra bendrojo pobūdžio ir nėra atrankioji, ji nėra valstybės pagalba, kaip tai suprantama pagal SESV 107 straipsnio 1 dalį.

Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad bet kuriuo atveju Komisija neįrodė, jog tenkinami konkurencijos iškraipymo ir poveikio valstybių narių prekybai kriterijai.

Trečiasis pagrindas grindžiamas teisės klaida dėl SESV 108 straipsnio ir Reglamento (ES) 2015/1589 21–23 straipsnių taikymo, nes pagalba yra esama.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas sprendime padaryta teisės klaida, nes Madeiros laisvajai zonai (ZFM) taikyta III schema buvo įgyvendinta remiantis 2007 ir 2013 m. Komisijos sprendimais bei SESV 107 ir 108 straipsniais.

5.    Penktasis pagrindas grindžiamas sprendimo faktinių aplinkybių klaida ir (arba) to sprendimo nepakankamu motyvavimu, nes mokestinės sistemos reikalavimai ir nacionalinių valdžios institucijų vykdoma priežiūra yra tinkami vykdyti ZFM III schemos kontrolę.

6.    Šeštasis pagrindas grindžiamas sprendimo faktinių aplinkybių klaida ir (arba) to sprendimo nemotyvavimu, nes Portugalijos Respublika atliko patikrinimus dėl darbo vietų kūrimo ir (arba) išsaugojimo reikalavimų.

7.    Septintasis pagrindas grindžiamas bendrųjų Sąjungos teisės principų pažeidimu. Ieškovė teigia, kad buvo pažeistos teisė į gynybą ir teisinio saugumo bei gero administravimo principai, taip pat kad nepateikti motyvai.

____________