Language of document :

Acțiune introdusă la 21 februarie 2021 – Portugalia/Comisia

(Cauza T-95/21)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Republica Portugheză (Lisabona, Portugalia) (reprezentanți: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa, M. J. Marques, L. Borrego și A. M. Soares de Freitas, agenţi, asistaţi de M. Gorjão-Henriques și A. Saavedra, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea depunerii la dosar a documentelor din procedura administrativă care a condus la adoptarea deciziei atacate, astfel cum s-a solicitat în prezenta cerere,

anularea articolului 1, precum şi a articolelor 4 şi 6 din Decizia Comisiei Europene din 4 decembrie 2020, C(2020)8550 final, „privind regimul de ajutoare SA.21259 (2018/C) (ex2018/NN) aplicat de Portugalia zonei de liber schimb Madeira (ZFM) – Regimul III”

obligarea Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamanta invocă şapte motive.

Primul motiv întemeiat pe o eroare de drept, măsura contestată nu constituie un ajutor public în sensul articolului 107 alineatul (1) TFUE întrucât are caracter general şi nu unul selectiv.

Al doilea motiv întemeiat pe faptul că, oricum, Comisia nu a demonstrat că criteriul denaturării concurenţei şi criteriul efectelor asupra schimburilor comerciale între statele membre erau îndeplinite.

Al treilea motiv întemeiat pe o eroare de drept privind modul de aplicare a articolului 108 TFUE şi a articolelor 21-23 din Regulamentul (UE) 2015/1589, deoarece este vorba despre ajutoare existente.

Al patrulea motiv întemeiat pe o eroare de drept din decizie, regimul III din zona de liber schimb din Madeira (ZFM) fiind pus în aplicare conform deciziilor Comisiei din 2007 şi din 2013 şi articolelor 107 şi 108 TFUE.

Al cincilea motiv întemeiat pe elementele de fapt din decizie şi/sau pe lisa de motivare a acesteia, întrucât cerinţele regimului fiscal şi supravegherea sa de către autorităţile naţionale sunt adecvate pentru controlul Regimului III al ZFM.

Al şaselea motiv, întemeiat pe o eroare cu privire la elementele de fapt din decizie şi/sau pe lipsa de motivare a acesteuia, dat fiind că Republica Portugalia efectuat controale în ceea ce priveşte cerinţa creării/menţinerii de locuri de muncă.

Al şaptelea motiv întemeiat pe încălcarea principiilor generale de drept al Uniunii. Reclamanta invocă în special încălcarea dreptului la apărare şi a principiilor securităţii judice şi bunei administrări, precum şi lipsa de motivare.

____________