Language of document :

Üldkohtu presidendi 22. juuni 2021. aasta määrus – Portugal versus komisjon

(kohtuasi T-95/21 R)

(Ajutiste meetmete kohaldamine – Riigiabi – Portugali kehtestatud abikava Madeira vabatsooni suhtes – Selle abikava kohaldamine komisjoni otsuseid C(2007) 3037 final ja C(2013) 4043 rikkudes – Otsus, millega tunnistatakse abikava siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse abi tagasi nõudma – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisuse puudumine)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Hageja: Portugali Vabariik (esindajad: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques ja A. Soares de Freitas, keda abistasid advokaadid M. Gorjão-Henriques ja A. Saavedra)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: P. Arenas ja G. Braga da Cruz)

Ese

ELTL artiklite 278 ja 279 alusel esitatud taotlus ajutiste meetmete kohaldamiseks, millega esiteks palutakse peatada komisjoni 4. detsembri 2020. aasta otsuse C(2020) 8550 final riigiabi SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) kohta, mida Portugal kohaldas Madeira vabatsooni suhtes – III kava, täitmine ja teiseks kohustada komisjoni mitte avaldada Euroopa Liidu Teatajas seda otsust, kuni põhikohtuasjas on tehtud kohtuotsus.

Resolutsioon

Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata.

Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

____________