Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 22.6.2021 – Portugali v. komissio

(asia T-95/21 R)

(Väliaikainen oikeussuoja – Valtiontuet – Portugalin Madeiran vapaa-alueen hyväksi toteuttama tukiohjelma – Tämän tukiohjelman soveltaminen komission päätösten C(2007) 3037 final ja C(2013) 4043 final vastaisesti – Päätös, jolla tukiohjelma todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja määrätään perimään tuki takaisin – Välitoimihakemus – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Asianosaiset

Kantaja: Portugalin tasavalta (asiamiehet: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques ja A. Soares de Freitas, avustajinaan asianajat M. Gorjão-Henriques ja A. Saavedra)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: P. Arenas ja G. Braga da Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde jossa vaaditaan lykkäämään

SEUT 278 ja 279 artiklaan perustuva vaatimus välitoimien määräämisestä yhtäältä siten, että Portugalin Madeiran vapaa-alueen (ZFM) – Järjestely III – hyväksi toteuttamasta tukiohjelmasta SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) 4.12.2020 tehdyn komission päätöksen C(2020) 8550 final täytäntöönpanoa lykätään ja toisaalta määrätään, että komissio ei saa julkaista tätä päätöstä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ennen kuin pääasiassa on annettu tuomio.

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

____________