Language of document :

Ordonanța președintelui Tribunalului din 22 iunie 2021 – Portugalia/Comisia

(Cauza T-95/21 R)1

[„Procedură de măsuri provizorii – Ajutoare de stat – Regim de ajutoare pus în aplicare de Portugalia în favoarea zonei libere Madeira – Aplicare a acestui regim de ajutoare cu încălcarea Deciziilor C(2007) 3037 final şi C(2013) 4043 final ale Comisiei – Decizie prin care acest regim de ajutoare este declarat incompatibil cu piaţa internă şi prin care se dispune recuperarea ajutoarelor – Cerere de măsuri provizorii – Lipsa urgenţei”]

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes, L. Borrego, P. Barros da Costa, M. Marques și A. Soares de Freitas, agenți, asistați de M. Gorjão Henriques și A. Saavedra, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți P. Arenas și G. Braga da Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolele 278 şi 279 TFUE având ca obiect măsuri provizorii vizând, pe de o parte, să se suspende punerea în aplicare a Deciziei C(2020) 8550 final a Comisiei din 4 decembrie 2020 referitoare la regimul de ajutoare SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) pus în aplicare de Portugalia în favoarea zonei libere Madeira (ZFM) – Regimul III şi, pe de altă parte, să fie obligată Comisia să nu publice această decizie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la pronunţarea unei hotărâri în procedura principală.

Dispozitivul

Respinge cererea de măsuri provizorii.

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluţionează odată cu fondul.

____________