Language of document : ECLI:EU:C:2011:124

Zadeva C-34/09

Gerardo Ruiz Zambrano

proti

Office national de l’emploi (ONEm)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal du travail de Bruxelles)

„Državljanstvo Unije – Člen 20 PDEU – Podelitev pravice do prebivanja v skladu s pravom Unije mladoletnemu otroku na ozemlju države članice, katere državljanstvo ima ta otrok, neodvisno od njegovega predhodnega izvajanja pravice do gibanja na ozemlju držav članic – Podelitev izpeljane pravice do prebivanja predniku, državljanu tretje države, ki vzdržuje mladoletnega otroka, v enakih okoliščinah – Vpliv pravice do prebivanja mladoletnega otroka na zahteve, ki jih mora z vidika delovnega prava izpolniti prednik tega mladoletnika, ki je državljan tretje države“

Povzetek sodbe

Državljanstvo Unije – Določbe pogodbe DEU – Področje osebne uporabe – Mladoletni državljan države članice, ki ni nikoli uresničeval pravice do prostega gibanja – Vključitev

(člen 20 PDEU)

Člen 20 PDEU je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica, prvič, državljanu tretje države, ki vzdržuje svoje mladoletne otroke, ki so državljani Unije, zavrne prebivanje v državi članici, v kateri imajo ti stalno prebivališče in katere državljani so, in drugič, temu državljanu tretje države zavrne izdajo delovnega dovoljenja, ker bi taki odločbi tem otrokom onemogočili dejansko uresničevanje bistva pravic, ki so podeljene s statusom državljana Unije.

Status državljana Unije je namreč zasnovan kot temeljni status državljanov držav članic. Taka zavrnitev prebivanja pa bi povzročila, da bi bili navedeni otroci, državljani Unije, prisiljeni zapustiti ozemlje Unije zato, da bi spremljali starše. Če poleg tega taki osebi še ne bi bilo izdano delovno dovoljenje, bi ta tvegala, da ne bo imela zadostnih sredstev za lastno preživljanje in preživljanje svoje družine, kar bi prav tako povzročilo, da bi bili njeni otroci, državljani Unije, prisiljeni zapustiti ozemlje Unije. V teh okoliščinah navedeni državljani Unije ne bi mogli uresničevati pravic, ki so podeljene s statusom državljana Unije.

(Glej točke 41, 44 in 45 ter izrek.)