Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) στις 13 Ιανουαρίου 2021 – JW, HD, XS κατά LOT Polish Airlines

(Υπόθεση C-20/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Frankfurt am Main

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγοντες και εκκαλούντες: JW, HD, XS

Εναγομένης και εφεσίβλητης: LOT Polish Airlines

Προδικαστικό ερώτημα

Έχει το άρθρο 7, περίπτωση 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις1 , την έννοια ότι σε περίπτωση πτήσεως η οποία χαρακτηρίζεται από επιβεβαιωμένη ενιαία κράτηση για τη συνολική διαδρομή και υποδιαιρείται σε δύο ή περισσότερες επί μέρους πτήσεις ο τόπος εκπληρώσεως της παροχής κατά την έννοια της διατάξεως αυτής μπορεί επίσης να είναι ο τόπος αφίξεως της πρώτης επί μέρους πτήσεως όταν η μεταφορά με τις δύο αυτές επί μέρους πτήσεις εκτελείται από δύο διαφορετικούς αερομεταφορείς, η δε αγωγή αποζημιώσεως που ασκείται με έρεισμα τον κανονισμό (ΕΚ) 261/20042 έχει ως βάση την καθυστέρηση της πρώτης επί μέρους πτήσεως και στρέφεται κατά του πραγματικού αερομεταφορέα της πρώτης επί μέρους πτήσεως;

____________

1 ΕΕ 2012, L 351, σ. 1.

2 Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91 (ΕΕ 2004, L 46, σ. 1).