Language of document :

ASK défendéresse "Nom de la partie défendéresse"  ASK ldp "Langue de procédure, mettre le mot complet: ex, le français "

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 lutego 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln – Niemcy) – Germanwings GmbH / KV

(Sprawa C-8/21)1

Język postępowania: niemiecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 JO C 88 z 15.3.2021.