Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vrhovni sud (Hrvaška) 5. decembra 2019 – Ruska Federacija

(Zadeva C-897/19)

Jezik postopka: hrvaščina

Predložitveno sodišče

Vrhovni sud

Stranki v postopku v glavni stvari

I. N.

Ruska Federacija

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 18 Pogodbe o delovanju Evropske unije razlagati tako, da mora država članica Evropske unije, ki odloča o izročitvi državljana države, ki ni članica Evropske unije, vendar je članica schengenskega območja, tretji državi, o prošnji za izročitev obvestiti državo članico schengenskega območja, katere državljanstvo ima ta oseba?

Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen in je država članica schengenskega območja zaprosila za predajo te osebe zaradi postopka, zaradi katerega se zahteva izročitev, ali ji je treba predati to osebo v skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije in Islandijo in Norveško?

____________