Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea hovrätt (Suedia) la 18 octombrie 2012 - Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd/Retriever Sverige AB

(Cauza C-466/12)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Svea hovrätt

Părțile din procedura principală

Reclamanți: Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd

Pârâtă: Retriever Sverige AB

Întrebările preliminare

1)    Fapta unei alte persoane decât titularul drepturilor de autor asupra unei opere de a furniza pe pagina sa de internet un link - care poate fi accesat - spre această operă constituie o comunicare publică a operei în sensul Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională?

2)    Examinarea primei este influențată de împrejurarea dacă opera la care trimite linkul se află pe o pagină de internet care poate fi accesată fără nicio restricție sau, dimpotrivă, dacă accesul la această pagină este restricționat într-un fel sau altul?

3)    La examinarea primei întrebări, trebuie să se facă o distincție după cum opera, după accesarea linkului, este afișată pe o pagină de internet distinctă sau, dimpotrivă, creează impresia că este afișată pe aceeași pagină?

4)    Un stat membru pot oferi o protecție mai extinsă dreptului exclusiv al autorilor stabilind că noțiunea de comunicarea publică include mai multe operațiuni decât cele care decurg din articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională?

____________

1 - JO L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 01, p. 230