Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mil-Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (il-Litwanja) fit-12 ta’ Frar 2021 – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

(Kawża C-88/21)

Lingwa tal-kawża: il-Litwan

Qorti tar-rinviju

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti fil-kawża prinċipali

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Domandi preliminari

L-Artikolu 39 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533/ĠAI tat-12 ta’ Ġunju 2007 dwar l-istabbiliment, it-tħaddim u l-użu tas-sistema ta’ informazzjoni ta’ Schengen Tat-Tieni Ġenerazzjoni (SIS II) (ĠU 2007, L 205, p. 63, rettifika fil-ĠU 2014, L 299, p. 33), b’mod partikolari l-Artikolu 39(3), għandu jiġi interpretat fis-sens li jimponi obbligu li tiġi pprojbita r-reġistrazzjoni ta’ oġġetti li għalihom inħareġ allert fis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen minkejja l-fatt li l-allert ma għadux rilevanti (peress li l-vettura nstabet; il-proċedura kriminali fl-Istat Membru fejn kienet instabet il-vettura twaqqfet fl-assenza ta’ reat kriminali mwettaq f’dan l-Istat Membru; u l-Istat li daħħal l-allert ġie informat iżda jonqos milli jieħu azzjoni sabiex ineħħi l-allert mis-sistema)?

L-Artikolu 39 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533, b’mod partikolari l-Artikolu 39(3), għandu jiġi interpretat fis-sens li jobbliga lill-Istat Membru li jkun sab l-oġġett li għalih inħareġ allert skont l-Artikolu 38(1) ta’ din id-deċiżjoni, li jistabbilixxi regoli fid-dritt nazzjonali li jipprojbixxu li tittieħed kwalunkwe azzjoni fir-rigward tal-oġġett li nstab, ħlief l-azzjonijiet li permezz tagħhom jintlaħaq l-għan imsemmi fl-Artikolu 38 (qbid jew użu bħala prova fi proċeduri kriminali)?

L-Artikolu 39 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/533, b’mod partikolari l-Artikolu 39(3), għandu jiġi interpretat fis-sens li jippermetti lill-Istati Membri jistabbilixxu regoli ġuridiċi li jipprevedu eċċezzjonijiet għall-projbizzjoni li jiġu rreġistrati l-vetturi li għalihom ġie mdaħħal allert fis-SIS skont l-Artikolu 38 tad-deċiżjoni, wara li l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jkunu ħadu passi sabiex l-Istat li daħħal l-allert jiġi informat dwar l-oġġett li nstab?

____________