Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2021. uputila Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – NSV, NM/BT

(predmet C-87/21)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke

Žalitelji: NSV, NM

Druga stranka u žalbenom postupku: BT

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2., članak 5. [i] članak 4. stavak 1. Direktive 93/13/EEZ1 tumačiti na način da se iz nadzora ne može isključiti odredba o tečajnom riziku kojom se u naplatni ugovor, temeljen na odnosu snaga, prenosi načelo izraženo dispozitivnim pravnim pravilom koje se primjenjuje na ugovore bez naknade, što je pravno pravilo čiji je cilj osiguravanje ravnopravnosti između ugovornih strana i koje zakonodavac nije ispitao kako bi utvrdio razumnu ravnotežu između interesa trgovca i potrošača, ako je trgovac to načelo prenio a da potrošača u fazi prije sklapanja ugovora nije informirao, savjetovao i upozorio na posebnosti bankarskog proizvoda u pogledu obilježja valute kredita, kako bi potrošač mogao razumjeti ekonomske posljedice preuzete obveze?

Treba li Direktivu 93/13/EEZ tumačiti na način da isključenje nije opravdano u slučaju kad postoje pokazatelji da je trgovac odredbu unio u lošoj vjeri, pri čemu je znao da primjena načela izraženog dispozitivnim pravnim pravilom može prouzročiti znatnu neravnotežu u pravima i obvezama stranaka na štetu potrošača?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993., o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)