Language of document :

2021 m. vasario 12 d. Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-247/19 Thunus ir kt. / EIB

(Byla C-90/21 P)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Apeliantai: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Marc D’hooge, Alexandra Felten, Christophe Nègre, Patrick Vanhoudt, atstovaujami advokatės L. Levi

Kita proceso šalis: Europos investicijų bankas

Apeliantų reikalavimai

Panaikinti 2020 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-247/19,

atitinkamai, patenkinti apeliantų reikalavimus pirmojoje instancijoje ir todėl:

panaikinti 2018 m. vasario mėn. apeliantų atlyginimo lapeliuose esantį sprendimą, kuriuo nustatoma tik 0,7 % metinė atlyginimų korekcija už 2018 m., panaikinti panašius sprendimus, esančius vėlesniuose atlyginimo lapeliuose;

priteisti iš atsakovo kompensaciją siekiant atlyginti turtinę žalą: i) neišmokėtą atlyginimo dalį, kuri susidaro taikant metinę korekciją už 2018 m., t. y. 1,4 % padidinimą už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.; ii) neišmokėtą atlyginimo dalį, kuri susidaro taikant 2018 m. 0,7 % metinę korekciją atlyginimams, kurie bus mokami nuo 2018 m sausio mėn. iii) palūkanas, mokamas nuo neišmokėtos atlyginimo dalies ir skaičiuojamas iki kol bus išmokėtos priklausančios mokėti sumos; taikytina palūkanų norma turi būti apskaičiuota remiantis Europos centrinio banko pagrindinėms refinansavimo operacijoms atitinkamu laikotarpiu taikoma norma, padidinta trimis punktais ;

priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Teisės konsultuotis su kolegija pažeidimas – Bylos medžiagos iškraipymas

Pareigos motyvuoti pažeidimas – Bylos medžiagos iškraipymas – Teismo pareigos motyvuoti pažeidimas

Rūpestingumo pareigos ir proporcingumo principo pažeidimas

____________