Language of document :

Överklagande ingett den 15 februari 2021 av easyCosmetic Swiss GmbH av den dom som tribunalen (ensamdomare) meddelade den 9 december 2020 i mål T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)

(Mål C-93/21 P)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: easyCosmetic Swiss GmbH (ombud: D. Terheggen, Rechtsanwalt, S. E. Sullivan, Rechtsanwältin)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, U. W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Europeiska unionens domstol (prövningstillståndsavdelningen) har den 20 maj 2021 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att klaganden ska bära sina egna rättegångskostnader.

____________