Language of document :

Üldkohtu 30. märtsi 2022. aasta otsus – SFD versus EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(kohtuasi T-35/21)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liidu kujutismärgi ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION taotlus – Euroopa Liidu varasem sõnamärk ALLMAX NUTRITION – Suhteline keeldumispõhjus – Segiajamise tõenäosus – Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b))

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: SFD S.A. (Opole, Poola) (esindaja: advokaat T. Grucelski)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: J. Ivanauskas ja V. Ruzek)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Kanada)

Ese

Hagi EUIPO teise apellatsioonikoja 28. oktoobri 2020. aasta otsuse (asi R 511/2020-2) peale, mis käsitleb Allmax Nutrition et SFDi vahelist vastulausemenetlust.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja SFD S.A.-lt.

____________

1 ELT C 98, 22.3.2021.