Language of document :

Vispārējās tiesas 2022. gada 30. marta spriedums – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (“ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION”)

(Lieta T-35/21) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION” reģistrācijas pieteikums – Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “ALLMAX NUTRITION” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SFD S.A. (Opole, Polija) (pārstāvis: T. Grucelski, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: J. Ivanauskas un V. Ruzek)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Kanāda)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2020. gada 28. oktobra lēmumu lietā R 511/2020-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Allmax Nutrition un SFD.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

SFD S.A. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 98, 22.3.2021.