Language of document :

Arrest van het Gerecht van 30 maart 2022 – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Zaak T-35/21)1

[„Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Oudere Uniewoordmerken ALLMAX NUTRITION – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: SFD S.A. (Opole, Polen) (vertegenwoordiger: T. Grucelski, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Ivanauskas en V. Ruzek, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 28 oktober 2020 (zaak R 511/2020-2) inzake een oppositieprocedure tussen Allmax Nutrition en SFD

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

SFD S.A. wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 98 van 22.3.2021.