Language of document :

Wyrok Sądu z dnia 30 marca 2022 r. – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Sprawa T-35/21)1

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Wcześniejsze słowne unijne znaki towarowe ALLMAX NUTRITION – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: SFD S.A. (Opole, Polska) (przedstawiciel: adwokat T. Grucelski)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: J. Ivanauskas i V. Ruzek, pełnomocnik)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Kanada)

Przedmiot

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 października 2020 r. (sprawa R 511/2020-2) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Allmax Nutrition a SFD.

Sentencja

Skarga zostaje oddalona.

SFD S.A. zostaje obciążona kosztami postępowania.

____________

1     Dz.U. C98 z 22.3.2021.