Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 30 martie 2022 – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(Cauza T-35/21)1

[„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurativă ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Mărci ale Uniunii Europene verbale anterioare ALLMAX NUTRITION – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”]

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: SFD S.A. (Opole, Polonia) (reprezentant: T. Grucelski, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (reprezentanţi: J. Ivanauskas și V. Ruzek, agenți)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Canada)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 28 octombrie 2020 (cauza R 511/2020-2), privind o procedură de opoziție între Allmax Nutrition și SFD

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă SFD S.A. la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 98, 22.3.2021.