Language of document :

2011. szeptember 23-án benyújtott kereset - ZZ kontra EGSZB

(F-92/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

Az EGSZB azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasítja a felperesnek egyrészt a vele szemben a segítségnyújtási kötelezettség és a gondoskodási kötelezettség megsértésével elkövetett hibák beismerése, illetve érdemeit és képességeit nyilvánosan elismerő intézkedések meghozatala iránti kérelmét, másrészt a kártérítési kérelmét.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság főtitkárának 2011. június 14-i határozatát, amelyben elutasította a felperesnek a vele szemben a segítségnyújtási kötelezettség és a gondoskodási kötelezettség megsértésével elkövetett hibák beismerése, illetve szakmai érdemeit és képességeit - különösen egy szervezeti egység vezetésére, illetve ezen egység humán- és pénzügyi erőforrásaival történő gazdálkodásra való képességét - nyilvánosan elismerő intézkedések meghozatala iránti kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EGSZB-t arra, hogy fizessen a felperesnek 15 000 eurót a kinevezésre jogosult hatóság gondoskodási kötelezettségének megszegéséből származó nem vagyoni kára megtérítéseként;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az EGSZB-t a költségek viselésére.

____________