Language of document :

Beroep ingesteld op 23 september 2011 - ZZ / EESC

(Zaak F-92/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EESC houdende afwijzing van verzoeksters verzoek om erkenning van de fouten die jegens haar zijn gemaakt door het gebrek aan bijstand en schending van de zorgplicht alsmede om maatregelen te treffen om haar verdiensten en bekwaamheden publiekelijk aan te tonen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Europees Economisch en Sociaal Comité (AIPN/EESC) van 14 juni 2011 tot afwijzing van verzoeksters klacht strekkende tot erkenning van de fouten die jegens haar zijn gemaakt door het gebrek aan bijstand en schending van de zorgplicht alsmede tot het nemen van maatregelen om haar verdiensten en bekwaamheden publiekelijk aan te tonen, en met name haar geschiktheid voor de directie van een administratieve eenheid en voor het beheer van het personeel en de financiële middelen;

veroordeling van het EESC tot betaling van een vergoeding van 15 000 EUR voor de immateriële schade als gevolg van de schending van de zorgplicht van het TABG;

verwijzing van het EESC in de kosten.

____________