Language of document :

Talan väckt den 23 september 2011 - ZZ mot EESK

(Mål F-92/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av EESK:s beslut att avslå sökandens ansökan om erkännande av de fel som begåtts mot sökanden genom uteblivet bistånd och åsidosättande av omsorgsplikten och om vidtagande av åtgärder för att offentligt fastslå sökandens meriter och kompetens samt talan om skadestånd.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) generalsekreterares beslut att avslå sökandens ansökan om erkännande av de fel som begåtts mot sökanden genom uteblivet bistånd och åsidosättande av omsorgsplikten och om vidtagande av åtgärder för att offentligt fastslå sökandens professionella meriter och kompetens, bland annat sökandens förmåga att leda en administrativ enhet och förvalta dess personella och finansiella resurser,

förplikta EESK att utge ett belopp på 15 000 euro för ideell skada som orsakats av åsidosättandet av omsorgsplikten, och

förplikta EESK att ersätta rättegångskostnaderna.

____________