Language of document :

Sag anlagt den 16. september 2011 - ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-88/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Rata)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/148/09-RO - Administrators-Law (AD5) trufne afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten.

Sagsøgerens påstande

Udvælgelseskomitéens revurderingsafgørelse af 9. november 2010, hvorved den bekræftede sin afgørelse af 14. juli 2010 om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten for den interne udvælgelsesprøve EPSO/AD/148/09-RO, annulleres.

Europa-Kommissionens afgørelse af 16. juni 2011 om afslag på sagsøgerens klage af 7. februar 2011 annulleres.

Reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/148/09-RO - Administrators-Law (AD5) udvides med sagsøgerens navn, alternativt offentliggøres en ny reserveliste, der indeholder sagsøgerens navn.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt, hvilken erstatning foreløbigt efter ret og billighed fastsættes til 7 000 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________